ИГОРЬ, 13 дней.

 

* Съемка в рамках пакета "COMBI FAMILY".